Fokregels en voorwaarden

Inleiding

De fokregels zijn voor nu voorlopig (3 jaar) samengesteld maar zijn volledig dynamisch en zijn voor nu en in de toekomst een continu “onder constructie” proces en standpunt- en stellingsinname gezien de voortschrijdende inzichten en de daaraan gekoppelde fokresultaten. De fokregels worden wanneer nodig bijgesteld, waarbij voorlopig als uitgangspunt is geformuleerd; “de voor nu de ingezette fokhonden worden niet met het badwater weggegooid”, wat vrij betekend dat we met volledig open vizier, fokhonden inzetten en starten.

Testuitslagen spelen een steeds belangrijker rol bij de aangiften van formulieren en de daarbij behorende gezondheid. Als een fokker met ouderdieren fokt die drager/lijder blijken te zijn aan een ziekte die met een test aangetoond had kunnen worden, dan kun je daarvoor tegenwoordig niet alleen van de Raad van Beheer een boete krijgen, maar ook nog eens door de rechtbank worden veroordeeld. Een risico dat je als fokker  kunt uitsluiten met geldige testuitslagen. De fokcommissie – die de aangifte formulieren moet goedkeuren – wil die uitslagen dus allemaal zien, om ook de stichting te vrijwaren van reputatieschade, veroorzaakt door aangesloten fokkers die zich niet aan de regels hebben gehouden.

Een hele mond vol, maar het toont nog eens aan dat je je zelf als koper van een pup een hoop ellende kunt besparen als je alleen koopt bij een fokker die zich aan de regels houdt. Die testen kosten geld, wat ten dele verklaart waarom er zo veel geld voor een NL Mini Doodle pup wordt gevraagd.

Dispensatie voor eventuele in te zetten fokhonden dient volledig onderbouwd, gemotiveerd en op voorhand besproken te worden waarna daarna de onderbouwing schriftelijk wordt ingeleverd bij de NMD en dient de fokker een schriftelijk akkoord hiervan in zijn bezit te hebben van de NMD om onder de vlag van de NMD te kunnen worden gefokt. Bij afwijzing van het voorgenomen fokpan kan de geboren pup geen NMD pup worden genoemd in het breedste zin van het woord. Alleen een schriftelijk akkoord voor het gehele fokplan is gevalideerd en geldig, om te kunnen fokken onder de vlag van de NMD. Fokken geschiedt onder totale verantwoording, aansprakelijkheid en autonomie van de fokker.

Bij de NMD worden GEEN nesten opgenomen in de database, wanneer en waarvan de ouderdieren niet zijn opgenomen in het NMD schriftelijk goedgekeurde fokplan van de fokker.

De aangesloten fokker fokt maximaal met 1 ras en /of 1 kruising. Met rassen wordt bedoelt 100% rashond / full bred. Met kruising wordt bedoelt de verparing van rashond / full bred X rashond / full bred waarbij 1 kruising combinatie gefokt mag worden. Wil men meer fokken dient hiervoor altijd schriftelijk goedkeuring van de NMD te krijgen voordat de feitelijke verparing plaats vindt. Dit met achterliggende reden om de zogenaamde “broodfok praktijken” tegen te gaan.

Overigens het is uitsluitend de fokker die volledig autonoom zeggenschap heeft. Ten gevolge daarvan eveneens en uitsluitend verantwoording heeft over zijn of haar verkoopwijze, verkoopprijs en verdeling van zijn of haar puppen. De NMD aanvaard hiervoor geen enkele verantwoording / aansprakelijkheid.

Fokschema

NL Mini Doodle uitgangspositie om te fokken:

 • NL Mini Doodle Hond = eerste generatie NL Mini Doodle
 • NL Mini Doodle Basis Hond 1 x NL Mini Doodle Basis Hond 1 = NL Mini Doodle Basis Hond 2
 • NL Mini Doodle Basis Hond 1 x NL Mini Doodle Basis Hond 1 = NL Mini Doodle Basis Hond 3
 • NL Mini Doodle Basis Hond 3 x NL Mini Doodle Basis Hond 3 = Authentieke NL Mini Doodle

NL Mini Doodle Basis Hond 1 t/m 3 zijn Multigen NL Mini Doodle Basis Hond. Een NL Mini Doodle kan een NL Mini Doodle Basis Hond 1 worden wanneer deze gekruist wordt met een Authentieke NL Mini Doodle of NL Mini Doodle Basis Hond.

PR & Marketing

Voor de verkoop van de pups geboren op het adres zoals vermeld en bekend bij de NMD, wordt door de fokker geen gebruik van (verkoop)websites zoals Marktplaats e.d., wil je wel van dergelijke verkoop websites wel gebruik maken voor de verkoop van je pup(s), dien je hiervoor vooraf schriftelijke goedkeuring aan te vragen aan de NMD en van de NMD de schriftelijke goedkeuring in je bezit te hebben alvorens je aldaar gaat adverteren.

Voortgang

Fokkerspunten dienen jaarlijks te worden behaald wat voor dit jaar betekend dat aangesloten fokkers de fokkers punten met een minimum van van 5 voor dit jaar behaald dienen te zijn/worden. Fokkers punten kunnen worden behaald door dat fokkers webinars, lezingen, cursussen en wat ter tafel komt, actief aan deelnemen en hiermee hun fokkers punten behalen. De behaalde fokkers punten kun je vinden voor iedere individuele aangesloten fokker in de beschrijving van de groep van de fokker.

Fokdieren Voorwaarden & Eisen

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.
Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. Een reu mag voorlopig op jaarbasis maximaal 3 keer worden ingezet. Dit om inteelt te voorkomen en de genenpoel zo divers mogelijk te hebben en te houden.

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

Verplichte Gezondheidstesten

Voor wat betreft de vereiste gezondheidstesten gaan we starten met de volgende gezondheidstesten voor de fokreu en fokteef zoals hieronder samengesteld. E.e.a. wordt voorlopig afgestemd en opgenomen in het fokplan van de fokker. De gezondheidstesten kunnen vanaf de leeftijd van de hond van tenminste 12 maanden worden verricht.

 • Patella Luxatie: Vrij 0/0
 • EVCO voor de ECVO-testen geldt een geldigheidstermijn van één jaar. Na 6e levensjaar van het fokdier met uitsluitend testuitslag vrij, dan geldt definitief levenslang vrij.
 • DNA Combibreed code: H205 : unieke DNA profiel
 • DNA Combibreed code: H200 : unieke code + afstammeling
 • DNA Combibreed code: H511 rcd4-PRA (> 75% pure Poodle)
 • DNA Combibreed code: H554 (> 75% pure Poodle)
 • Full bred / 100% rashond, conform fokeisen van aangesloten rasvereniging bij de Raad van Beheer.

Verplicht Protocol Aanmeldingsplicht

Dek- en geboortemelding dient binnen 7 dagen na dekken en geboorte, schriftelijk bij de groep te worden aangemeld middels onderstaand formulier of per post. Bij het aanmelden dragend/geboorte nest dient onderstaande informatie te worden gestuurd. Voor pup certificaten direct na chippen de gewenste informatie opsturen.

 • Vader hond zijn naam + chipnummer + stokhoogte + kleur + uitslagen gezondheidstesten + geboortedatum
 • Moeder hond haar naam + chipnummer + stokhoogte + kleur + uitslagen gezondheidstesten + geboortedatum
 • Hoeveelste nest moeder hond + hoeveel puppen totaal al geworpen
 • De (te verwachten) geboortedatum
 • Aantal geboren pups en de gegevens van sekse en kleur + geboortedatum

Fokkerstraject & Papierwerk Protocol

Houd rekening met het administratief doorloop en verwerkdagen en even eens de goedkeuringstijd van het fokprotocol bij de NMD. Het papier werk en vergoeding dienen bij de penningmeester en secretariaat onheroepelijk binnen te zijn.

 • Overleggen van een door de NMD schriftelijk goedgekeurd fokplan
 • Aanmelden fokdier(en)
 • Aanmelden dekbericht(en)
 • Aanmelden geboorte(s)
 • Vergoeding opname database NMD is €15,00 per geboren pup
 • DNA profielen opsturen van de geboren pup(s) zodra deze in het bezit zijn van de fokker
 • Aanmelden van de geboren pup(s) voor een pupcertificaat (voorafgaand documenten dienen in het bezit te zijn bij NMD) opsturen pupcertificaten kost €9,95

Wanneer bovenstaand papierwerk / fokprotocol niet in orde is, dan zijn de automatische consequenties en gevolg, GEEN vermelding van het nest op de webpagina Geboren Pups, GEEN doorsturen vanuit het secretariaat van de pup formulier en wordt het fokkersaccount “on hold” gezet. Er dient geinnitieerd vanuit en door de fokker z.s.m. een overleg (Zoom) plaats te vinden v.w.b. de voortgang, afspraken en invulling voor het fokkersaccount bij de NMD.

NL Mini Doodle Pup

Leefomgeving van de pups: de pups verblijven in huiselijke omgeving en niet in bijgebouwen. De pups worden door de fokker actief gesocialiseerd.

Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

Een NL Mini Doodle pup wordt afgeleverd door de fokker met de volgende goederen (e.d):

 • Gechipt + 6 weken enting
 • DNA profiel met afstammeling verklaring ouders
 • Europees dierenpaspoort
 • Pupcertificaat

Registreren en aanmeldingstijd

Doorgaans duurt het vanaf het moment van aanmelden en registreren tot aan de toelaten tot de fokkersgroep bij de NMD zo’n 6 weken. Zijn er mitsen en maren waarvoor dispensatie door de NMD schriftelijk dient te worden verleend aan de fokker, wordt het termijn van toelaten langer dan 6 weken.