Fokregels en voorwaarden

Inleiding

De fokregels zijn voor nu voorlopig (3 jaar) samengesteld maar zijn volledig dynamisch en zijn voor nu en in de toekomst een continu “onder constructie” proces en standpunt- en stellingsinname gezien de voortschrijdende inzichten en de daaraan gekoppelde fokresultaten. De fokregels worden wanneer nodig bijgesteld, waarbij voorlopig als uitgangspunt is geformuleerd; “de voor nu de ingezette fokhonden worden niet met het badwater weggegooid”, wat vrij betekend dat we met volledig open vizier, fokhonden inzetten en starten.

Testuitslagen spelen een steeds belangrijker rol bij de aangiften van formulieren en de daarbij behorende gezondheid. Als een fokker met ouderdieren fokt die drager/lijder blijken te zijn aan een ziekte die met een test aangetoond had kunnen worden, dan kun je daarvoor tegenwoordig niet alleen van de Raad van Beheer een boete krijgen, maar ook nog eens door de rechtbank worden veroordeeld. Een risico dat je als fokker  kunt uitsluiten met geldige testuitslagen. De fokcommissie – die de aangifte formulieren moet goedkeuren – wil die uitslagen dus allemaal zien, om ook de stichting te vrijwaren van reputatieschade, veroorzaakt door aangesloten fokkers die zich niet aan de regels hebben gehouden.

Een hele mond vol, maar het toont nog eens aan dat je je zelf als koper van een pup een hoop ellende kunt besparen als je alleen koopt bij een fokker die zich aan de regels houdt. Die testen kosten geld, wat ten dele verklaart waarom er zo veel geld voor een NL Mini Doodle pup wordt gevraagd.

Dispensatie voor eventuele in te zetten fokhonden dient volledig onderbouwd, gemotiveerd en op voorhand besproken te worden waarna daarna de onderbouwing schriftelijk wordt ingeleverd bij de NMD en dient de fokker een schriftelijk akkoord hiervan in zijn bezit te hebben van de NMD om onder de vlag van de NMD te kunnen worden gefokt. Bij afwijzing van het voorgenomen fokpan kan de geboren pup geen NMD pup worden genoemd in het breedste zin van het woord. Alleen een schriftelijk akkoord voor het gehele fokplan is gevalideerd en geldig, om te kunnen fokken onder de vlag van de NMD. Fokken geschiedt onder totale verantwoording, aansprakelijkheid en autonomie van de fokker.

Bij de NMD worden GEEN nesten opgenomen in de database, wanneer en waarvan de ouderdieren niet zijn opgenomen in het NMD schriftelijk goedgekeurde fokplan van de fokker.

De aangesloten fokker fokt maximaal met 1 ras en /of 1 kruising. Met rassen wordt bedoelt 100% rashond / full bred. Met kruising wordt bedoelt de verparing van rashond / full bred X rashond / full bred waarbij 1 kruising combinatie gefokt mag worden. Wil men meer fokken dient hiervoor altijd schriftelijk goedkeuring van de NMD te krijgen voordat de feitelijke verparing plaats vindt. Dit met achterliggende reden om de zogenaamde “broodfok praktijken” tegen te gaan.

Overigens het is uitsluitend de fokker die volledig autonoom zeggenschap heeft. Ten gevolge daarvan eveneens en uitsluitend verantwoording heeft over zijn of haar verkoopwijze, verkoopprijs en verdeling van zijn of haar puppen. De NMD aanvaard hiervoor geen enkele verantwoording / aansprakelijkheid.

Verdere inhoud

  • Fokschema
  • PR & Marketing
  • Voortgang
  • Fokdieren Voorwaarden & Eisen
  • Verplichte Gezondheidstesten
  • Verplicht Protocol Aanmeldingsplicht
  • Fokkerstraject & Papierwerk Protocol
  • NL Mini Doodle Pup
  • Registreren en aanmeldingstijd

Beschikbaar voor ingelogde fokkers en op aanvraag via info@nederlandseminidoodle.nl